ආචාර්ය හයේශිකා ප්‍රනාන්දු වසරේ ජනප්‍රියම ශිෂ්‍යත්ව ගුරුවරිය ලෙස BWIO හා APLA සම්මානවලින් පිදුම් ලබයි

Pearl Bayහි දී විවිධත්වයෙන් යුතු රසවත් සිසිල් බීම අත්දැකීමක් ලබාදීමට CCBSL, David Pieris Leisure Pvt

අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අභියෝග ජය ගැනීම වෙනුවෙන් යාපනයේ සහ බදුල්ලේ නව අපද්‍රව්‍ය පෙර සැකසුම් (MRF) පහසුකම්

නවතම තාක්ෂණය සමඟින් සවනට අසමසම රසයක් එක් කරන Galaxy Buds නිෂ්පාදන යාවත්කාලීන කිරීමේ පහසුව අත්කරදෙයි

සෙලින්කෝ ලයිෆ් විකුණුම් බලකායේ ජයග්‍රාහකයන් සඳහා මැලේසියාවේ නිවාඩුවක්

Trending News

Signup for our Newsletter and stay informed