නෙවර් බැක් සෙකියුරිටි සමාගම හා එහි සභාපති ආචාර්ය සම්පත් අබේසිංහ Pinnacle සම්මාන දිනයි

මෙල්වා සමාගම දිවයින පුරා බක් මහ උළෙලවල් රැසකට පූර්ණ අනුග්‍රාහකත්වය දක්වයි

DSITyresසංවිධානය කළ Hankook ටයර් ප්‍රධාන අලෙවි නියෝජිත හමුව RIU හෝටලයේදී පැවැත්වේ

සෙලාන් කැදැල්ල 2024 ඉදිකිරීම් ප්‍රදර්ශනය අති-සාර්ථක ලෙස නිමාවෙයි

දේශීය ආයුර්වේද ක්ෂේත්‍රය නඟාසිටුවීමේ අරමුණින් යුනිලිවර් Lever Ayush AyurEx Colombo 2024 ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණයේ ප්‍රධාන

Trending News

Signup for our Newsletter and stay informed