යුනිලිවර් ශ්‍රී ලංකා සමාගම, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියසමඟ එක්ව තිරසාර අනාගතයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට AI තාක්ෂණය තුළින් වෙළෙඳපොල තොරතුරු ලබාගැනීමට  Softlogic Stockbrokers, ‘StockGPT’ නවීන වේදිකාව

‘කොම්බෑන්ක් ඩිජිටල්’ දැන් භාෂා තුනකින්

සියැට් කැළණි වෙතින් ‘ඔරායන් බ්‍රාවෝ’ පරාසයේ නව රේඩියල් ටයර් ප්‍රමාණ තුනක්

කොමර්ෂල් බැංකුව අඛණ්ඩව දෙවෙනි වසරටත් ‘වසරේ මහජනතාවගේ පුද්ගලික බැංකුව’ ලෙස කිරුළු පළඳී

Trending News

Signup for our Newsletter and stay informed