ஐக்கிய இராச்சியத்தின் Coventry Universityமற்றும் இலங்கையின் IIHS நிறுவனம் இணைந்து தெற்காசியாவின் முதலாவது சுகாதாரக் கல்விச் சேவை முதுமானி பட்டப்படிப்பு பாடநெறியை அறிமுகப்படுத்துகிறது

ஐக்கிய இராச்சியத்தின் Coventry Universityமற்றும் இலங்கையின் IIHS நிறுவனம் இணைந்து தெற்காசியாவின் முதலாவது சுகாதாரக் கல்விச் சேவை முதுமானி பட்டப்படிப்பு பாடநெறியை அறிமுகப்படுத்துகிறது

Mar 2, 2024

இலங்கையின் சுகாதாரக் கல்வியின் முன்னோடியான International Institute of Health Sciences (IIHS) நிறுவனம் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் Coventry பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து தெற்காசியாவில் முதல் தடவையாக MSc Nursing, MSc Digital Health மற்றும்  MBA in Healthcare Administration எனும் பட்டப்படிப்பு பாடநெறியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் கித்சிறி எதிரிசிங்க அவர்களின் தலைமையில் IIHS நிறுவனம் உள்நாட்டு

Read More
ஐக்கிய இராச்சியத்தின் Coventry Universityமற்றும் இலங்கையின் IIHS நிறுவனம் இணைந்து உயிர் விஞ்ஞான இளமானி  பட்டப்படிப்பு பாடநெறி அறிமுகம்

ஐக்கிய இராச்சியத்தின் Coventry Universityமற்றும் இலங்கையின் IIHS நிறுவனம் இணைந்து உயிர் விஞ்ஞான இளமானி  பட்டப்படிப்பு பாடநெறி அறிமுகம்

Mar 2, 2024

அறிவுபூர்வமான சுகாதார வல்லுநர்களை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் Bachelors in Biomedical Sciences (உயிர் விஞ்ஞானம் இளமானி பட்டம்) பட்டப்படிப்பு பாடநெறியை வழங்குவதற்கு ஐக்கிய இராச்சியத்தின் Coventry பல்கலைக்கழகம் இலங்கையின் சுகாதாரக் கல்வியின் முன்னோடியான International Institute of Health Sciences (IIHS) நிறுவனத்துடன் இணைகிறது. நோய்களை அறிந்துகொண்டு அவற்றுக்கு பயன்மிக்கதாக சிகிச்சை அளிப்பதற்கு தேவையான அறிவை வழங்கும் உயிர் விஞ்ஞானக்

Read More
பிட்டுமிக்ஸ் நிறுவனத்தின் மாணவர் உதவித் தொகை திட்டம் முன்னெடுப்பு

பிட்டுமிக்ஸ் நிறுவனத்தின் மாணவர் உதவித் தொகை திட்டம் முன்னெடுப்பு

Mar 2, 2024

இலங்கையில் தார் மற்றும் அது சார்ந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்து சந்தைப்படுத்துவதில் முன்னணியில் திகழும் பிட்டுமிக்ஸ் தனியார் நிறுவனம் தமது சமூகக் கடமையை தொடர்ந்தும் நிறைவேற்றும் வகையில், குறைந்த வருமானம் பெறுகின்ற குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு உதவித் தொகை அளிக்கும் பிட்டுமிக்ஸ் மாணவர் கருணை மற்றும் பிட்டுமிக்ஸ் மாணவர் உதவிக் கரம் திட்டங்களின் புதிய கட்டத்தை அண்மையில் செயற்படுத்தியுள்ளது. வட

Read More
பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரத்தை பெற்ற Bachelor of Business Administration பட்டப்படிப்பு பாடநெறியை அறிமுகப்படுத்தும் IIHS நிறுவனம்

பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரத்தை பெற்ற Bachelor of Business Administration பட்டப்படிப்பு பாடநெறியை அறிமுகப்படுத்தும் IIHS நிறுவனம்

Mar 2, 2024

நீண்ட காலமாக இலங்கையின் சுகாதாரக் கல்வித் துறையின் முன்னோடியாக திகழும் International Institute of Health Sciences (IIHS) நிறுவனம் புதிதாக Bachelor of Business Administration (BBA) பட்டப்படிப்பு பாடநெறியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினதும் அங்கீகாரத்துடன் கூடிய மேற்படி பாடநெறி ஊடாக சுகாதாரக் கல்வி நிறுவனமொன்றின் தனித்துவமான நிபுணத்துவத்தையும் பெற்றவாறு வர்த்தக நிர்வாகத் துறையின் தகைமைகளை பூர்த்தி

Read More
Phoenix Industries நிறுவனத்திடமிருந்து 2024 ஆம் ஆண்டுக்கு புதிய உற்பத்திகள் அறிமுகம்

Phoenix Industries நிறுவனத்திடமிருந்து 2024 ஆம் ஆண்டுக்கு புதிய உற்பத்திகள் அறிமுகம்

Feb 27, 2024

இலங்கையின் முன்னணி தளபாட வர்த்தகநாமமான Phoenix Industries நிறுவனம் 2024 ஆம் ஆண்டுக்கான தமது புதிய உற்பத்திகளை பெப்ரவரி மாதம் 01 ஆம் திகதி பத்தரமுல்ல காட்சியறையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அன்றாட பாவனைக்கு தேவையான, உயர் தரத்திலான நவீன வடிவமைப்புகளுடன் கூடிய மேற்படி உற்பத்திகள் பலதரப்பட்ட உற்பத்திகளை கொண்டவை ஆகும். நவீன வாழ்க்கை முறைக்கு தேவையான கதிரைகள், கொள்கலன்கள் மற்றும் இதர

Read More
300 பல்கலைக்கழக  மாணவர்களுக்கு  பூரண மாணவர் உதவித் தொகையை அளிக்கும் மெல்வா நிறுவனம்

300 பல்கலைக்கழக  மாணவர்களுக்கு  பூரண மாணவர் உதவித் தொகையை அளிக்கும் மெல்வா நிறுவனம்

Feb 21, 2024

இலங்கையின் உறுக்கு கம்பி உற்பத்தியின் முன்னோடியாக திகழும் மெல்வா நிறுவனம் தமது சமூகக் கடமை தொடர்பாக கொண்டுள்ள அர்ப்பணிப்பை மேலும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் நாட்டின் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிலும் கல்வி கற்கும் சுமார் 300 மாணவர்களுக்கு மாணவர் உதவித் தொகையை வழங்குகின்றது. பல்கலைக்கழகங்களில் கற்கும் குறைந்த வருமானம் பெறுகின்ற குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவர் மாணவியர்களுக்கு தமது கல்வி நடவடிக்கைகளை வெற்றிகரமாக முன்னெடுப்பதற்கு

Read More
Maxim Impressions Lanka நிறுவனத்துக்கு சிறந்த கைத்தொழிலுக்கான தங்கப் பதக்க விருது

Maxim Impressions Lanka நிறுவனத்துக்கு சிறந்த கைத்தொழிலுக்கான தங்கப் பதக்க விருது

Feb 21, 2024

உயர் தரத்திலான தைத்த ஆடைகளுக்கான லேபல்கள், பொதியிடல் மற்றும் அவை சார்ந்த இதர சேவைகளை வழங்கும் Maxim Smart Manufacturing நிறுவனத்துடன் இணைந்ததான Maxim Impressions Lanka தனியார் நிறுவனம், கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய உயர் கைத்தொழில் விருது விழாவில் பாரியளவிலான பிரிவின் உயர் உற்பத்தி மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப பிரிவின்

Read More
சன்ரச இன்டர்நெஷனல் நிறுவனத்துக்கு சிறந்த கைத்தொழிலுக்கான IDB வெங்கலப் பதக்க விருது

சன்ரச இன்டர்நெஷனல் நிறுவனத்துக்கு சிறந்த கைத்தொழிலுக்கான IDB வெங்கலப் பதக்க விருது

Feb 15, 2024

இலங்கையின் முன்னணி நொறுக்கு தீனி மற்றும் இனிப்பு பண்டங்கள் உற்பத்தி நிறுவனமான சன்ரச இன்டர்நெசனல் தனியார் நிறுவனம், இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபை (IDB) ஏற்பாடு செய்த தேசிய கைத்தொழில் உயர் விருது விழாவில் நொறுக்கு தீனிகள் மற்றும் இனிப்பு பண்டங்கள் உற்பத்தி பிரிவின் சிறியளவிலான பிரிவின் வெங்கலப் பதக்க விருதை வென்றுள்ளது. 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான மேற்படி விருது

Read More
ஐக்கிய அமெரிக்க அபிவிருத்தி நிதி நிறுவனத்தின் உதவியை பெறுவதற்கு IIHS நிறுவனம் தகுதி

ஐக்கிய அமெரிக்க அபிவிருத்தி நிதி நிறுவனத்தின் உதவியை பெறுவதற்கு IIHS நிறுவனம் தகுதி

Feb 6, 2024

இலங்கை சுகாதாரக் கல்வியில் முன்னோடியாக திகழும் International Institute of Health Sciences (IIHS) நிறுவனம் இலங்கை வரலாற்றில் தனித்துவமான தடத்தை பதிக்கும் வகையில் ஐக்கிய அமெரிக்க அபிவிருத்தி நிதி நிறுவனத்துடன் Development Finance Corporation (DFC) ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தமொன்றில் கைச்சாத்திட்டுள்ளது. DFC நிறுவனம் அளிக்கும் நிதி உதவியை பெறுவதற்கான பிரமானங்களை வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்துள்ள ஆசியாவின் ஒரே சுகாதார

Read More
யுனைற்றட்  வென்சர்ஸ் இன்டர்நெசனல் தனியார் நிறுவனத்தின் அதிபர் கலாநிதி ஹிரான் பீட்டருக்கு சமூக சேவை தூதுவர் விருது

யுனைற்றட்  வென்சர்ஸ் இன்டர்நெசனல் தனியார் நிறுவனத்தின் அதிபர் கலாநிதி ஹிரான் பீட்டருக்கு சமூக சேவை தூதுவர் விருது

Feb 1, 2024

நாட்டின் முன்னணி தர மதிப்பீட்டு அமைப்பான MUGP சர்வதேச அமைப்பு வழங்கும் “சமூக சேவை தூதுவர்” விருது யுனைற்றட் வென்சர்ஸ் இன்டர்நெசனல் தனியார் நிறுவனத்தின் அதிபர் கலாநிதி ஹிரான் பீட்டருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவிடமிருந்து திரு ஹிரான் மேற்படி விருதை பெற்றுக்கொண்டார். யாதேனும் ஒரு நபர் அல்லது நிறுவனம் சமூக நலன் கருதி ஆற்றிய சேவைகள் தொடர்பாக

Read More