March 2, 2024
ඉහළම ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් යුතු ශ්‍රී ලාංකීය බැංකුව පෑන් ඒෂියා බැංකුවයි
අලූත් යමක් පුවත්

ඉහළම ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් යුතු ශ්‍රී ලාංකීය බැංකුව පෑන් ඒෂියා බැංකුවයි

Nov 1, 2023

යොහාන් ඊබල්
විදේශ ප්‍රේෂණ අංශයේ – ප්‍රධාන කළමනාකරු
පෑන් ඒෂියා බැංකුව

ශ්‍රී ලංකාවට එවන විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ ප්‍රවාහ වැඩි කිරීම සඳහා මෙන්ම විධිමත් ක්‍රමවේද හරහා ප්‍රේෂණ රට තුළට ගලා ඒම ධෛර්යමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දැනට පියවර ගනිමින් සිටී. දැනටමත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මඟින් මේ වනවිට විදේශ ප්‍රේෂණ සඳහා විධිමත් ක්‍රමවේද සකසා ඇත. විදේශ ප්‍රේෂණ සඳහා විධිමත් ක්‍රමවේද මඟින් ඕනෑම රටක සිට ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් එවීමට සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඕනෑම බැංකු ගිණුමකට/ජංගම පසුම්බියකට ක්‍ෂණිකව අරමුදල් මාරු කිරීමට අවස්ථාව උදා කර ඇත. ඒ සඳහා විවිධ විශේෂාංග ඇතුළත් කර ඇත. මෙයට අමතරව ආකර්ෂණීය විදේශ විනිමය අනුපාත ඉදිරිපත් කිරීම සහ අඩු ගනුදෙනු පිරිවැයක් සහිත වීම වැනි වටිනාකම් එකතු කළ සේවාවන් රැසක් අද වනවිට විදේශ විනිමය සඳහා අනුගත කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික බැංකු අතරින් පෑන් ඒෂියා බැංකුව විදේශ රටවල සිට ලංකාවට මුදල් එවීමට මූලික වන විදේශ ප්‍රේෂණ සඳහා, විදේශ රටවල සේවය කරන්නන්ට මෙන්ම එම මුදල් ලබාගන්නා ලක් වැසියන්ට පහසුදායක ලෙස විධිමත් ක්‍රමවේද සකස් කර ඇත. පහත දැක්වෙන්නේ පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ විදේශ ප්‍රේෂණ අංශයේ – ප්‍රධාන කළමනාකරු යොහාන් ඊබල් මහතා සමඟ පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ විදේශ ප්‍රේෂණ පිළිබඳව සිදු කළ සංවාද සටහනකි.

පළමුවෙන්ම ඔබ ගැන සඳහන් කළොත් ?
මම මේ බැංකු ක්‍ෂේත්‍රයට ඇවිල්ලා, දැන් අවුරුදු 30කට ආසන්න වෙනවා. 1990 මුල් භාගයේ ඉඳලම මම බැංකු ක්‍ෂේත්‍රයේ. බැංකු සහකරුවකු වශයෙන් මුලින්ම සේවයට ආවා. ඊට පස්සේ ශාඛාවල සේවය කරලා, ණය නිලධාරී, සහකාර කළමණාකරු, ශාඛා කළමණාකරු, ප්‍රදේශීය කළමණාකරු, ලෙස බැංකු ක්‍ෂේත්‍රයේ සෑම අංශයකම සේවය කරලා අද මේ ඉන්න තත්ත්වයේ ඉන්නවා.

ඇත්තටම මුදල් ප්‍රේෂණය කියලා කියන්නේ කුමක් ද?
මුදල් ප්‍රේෂණය විවිධ සංසිද්ධීන් යටතේ දී අපට අවශ්‍ය වෙනවා. පුද්ගලික වශයෙන් මුදල් ප්‍රේෂණය, වාණිජ ගනුදෙනුවක් සඳහා විවිධ රටවලට මුදල් ප්‍රේෂණය ආදී වශයෙන් මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම සිදු කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වුණු කෙනෙක් විදේශ රටකට ගිහිල්ලා තමන් උපයන මුදලින්, යම් ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ ලංකාවේ අඹු දරුවන්ට, නිවැසියන්ට හෝ නෑදෑ හිත මිතුරන්ට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් හෝ ඔවුන්ගේ නඩත්තුව වෙනුවෙන් එවන එකට අප මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම කියලා කියනවා. මේ විදිහට මුදල් ප්‍රේෂණය කරන්න විදේශගතව සිටින පුද්ගලයා සුදුසු විධිමත් මාධ්‍යයක් (channel) සොයාගන්න ඕන. තමන්ට සුදුසු විධිමත් බැංකුවක් සොයාගන්න ඕන. තමන් ගොඩක් වෙහෙසිලා, සොයාගන්න මුදල්, ඉක්මනින්, අදාළ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්නට පුළුවන් අන්දමේ වඩාත් එලදායී, කාර්යක්ෂම බැංකුවක් සොයාගන්න ඕන.
අද වන විට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තුළින් අයථා අන්දමින් මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම්වලට අසු නොවී විධිමත්ව නිරවද්‍යභාවයෙන් මුදල් ප්‍රේෂණය සඳහා යොමු වීමට මිනිසුන්ව දැනුවත් කරනවා. මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි වී තිබෙන බැංකුවකින් හෝ මූල්‍ය ආයතනයකින් පමණක් මුදල් ප්‍රේෂණය කරන්න හැම විටම අවධානයෙන් සිටින්න කියලා, මහ බැංකුව මහජනතාවට ආරක්ෂාකාරී අන්දමින් දැනුම්දීලා තියනවා. නිසි ආකාරයෙන් මුදල් ප්‍රේෂණය කරන ක්‍රමවේදය, අයථා අන්දමේ, වංචාකාරී අන්දමින් මුදල් ප්‍රේෂණය කරන ආයතනවලට අසු නොවී, වගකීමක් සහිත බැංකු හෝ මූල්‍ය ආයතන මඟින් මුදල් ප්‍රේෂණය කරන්න කියලා, අයථා අන්දමේ ආයතනවල ස්වභාවය සහ විධිමත් අන්දමේ ආයතනවල ස්වභාවය වෙන් වෙන් වශයෙන් මහ බැංකුව තුළින් දැනුවත් කරනවා.

අතීතයේ තිබුණු මුදල් ප්‍රේෂණ ක්‍රමවේදය සහ වර්තමානයේ තිබෙන මුදල් ප්‍රේෂණ ක්‍රමවේදය අතර වෙනස පිළිබඳ ඔබට සිතෙන්නේ කුමක් ද?
මම 1990 මුල් භාගයේ ඉඳන්ම බැංකු ක්‍ෂේත්‍රයේ කටයුතු කරන නිසා ඉස්සර අපේ රටේ ඉඳන් විදේශ සේවය සඳහා පිටරටකට ගිය කෙනෙකුට ශ්‍රී ලංකාවේ තමන්ගේ අඹු දරුවන්ට, ඥාති මිත්‍රයාදීන්ට මුදල් එව්වේ මුදල් චෙක්පතක් විදිහට. ඒ චෙක් පත, බැංකුවට ගිහින් ගිණුමකට දාලා සල්ලි ගන්න දවස් 04ක් විතර යනවා. විදේශ රටක ඉන්න පුද්ගලයාට ජනවාරි මාසේ අග වැටුප් හම්බෙනවා නම්, ඒ වැටුපෙන් යම් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට එවනකොට, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අයට ඒ මුදල් ලැබෙන්නේ මාර්තු මාසේ වෙන්නත් පුළුවන්. අද වෙනකොට අද විදේශ රටක ඉන්න පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකාවට සල්ලි එවනවා නම් ඒ වෙලාවෙම සල්ලි ගන්න පුළුවන්. අද වනවිට මුදල් ප්‍රේෂණය ඒ තරම් විධිමත් සහ කාර්යක්ෂම වෙන්න ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන පද්ධතීන්, අදාළ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව කැපවීමෙන් කටයුතු කරලා තියනවා. Western Union, Ria Money Transfer, Small World, TerraPay, Al Ansari වැනි ලෝ ප්‍රකට මුදල් ප්‍රේෂණ සමාගම් සමඟ පෑන් ඒෂියා බැංකුව ගිවිසුම් ගතව ඇති නිසා වඩාත් විධිමත්, කාර්යක්ෂම ලෙස කිසිදු අමතර මුදල් අයකිරීමක් නොමැතිව ඔබට පෑන් ඒෂියා බැංකුව හරහා මුදල් ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්.

මුදල් ප්‍රේෂණ තාක්ෂණය පිළිබඳව ඔබ දරන්නේ කිනම් මතයක් ද?
ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ දකුණු ආසියාවේ බැංකු පද්ධතීන් අතරින් ඉහළම තාක්ෂණය තිබෙන රටක්. ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකුකරණය අද වන විට ඉහළ ස්ථානයක තිබෙනවා. බැංකු තාක්ෂණයත් ඉහළම ස්ථානයක තිබෙනවා. ඒ නිසා ඉස්සර මුදල් ප්‍රේෂණයයි වර්තමානයේ මුදල් ප්‍රේෂණයයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. අද ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු පද්ධතිවල තිබෙන මුදල් ප්‍රේෂණය කියන්නේ නිවැරදි, කාර්යක්ෂම එකක්. විදේශ රටක ඉන්න, ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් ප්‍රේෂණය කරන කෙනෙකුට කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව මුදල් එවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් ප්‍රේෂණය කරන්නන්ට බැංකු තුළින් ලබාදෙන ප්‍රතිලාභ මොනවා ද?
අද වනවිට අපේ බැංකුව තුළින් වාගේම අනෙකුත් බැංකු බහුතරයක් මුදල් ප්‍රේෂණයේ දී අමතර ගාස්තු අයකරන්නේ නැහැ. ඒ වාගේම යම් පුද්ගලයකු විදේශ රටකට ගිය දිනයේ ඉඳන් අවසානය දක්වා මුදල් එවපු ආකාරය, දිනයන්, වේලාවන්, එදා සිට අද දක්වා කොපමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් එවා තිබෙනවා ද ආදී වශයෙන් ප්‍රේෂණයේ සෑම තොරතුරක්ම දැක බලාගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා තියනවා.
ඕනෑම ක්‍ෂේත්‍රයක, ඕනෑම රැකියාවක් කරන විදේශගතව සිටින පුද්ගලයකු තමන් වසර ගණනාවක් විදිමත්ව මුදල් ප්‍රේෂණය කළා නම්, ඒ පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනකොට, ඒ පුද්ගලයාට බැංකුව මඟින් අවශ්‍ය ණය පහසුකම් සහ අදාළ ව්‍යවසායකත්ව උපදෙස් ලබාදෙනවා. එය මුදල් ප්‍රේෂණය කරන්නෙකුට ලැබෙන සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභයක් වෙනවා.
සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් නිර්මාණය කිරීමේ සැළැස්ම යටතේ දී විදේශ රටවලට ගොස් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ට බැංකු තුළින් උපකාර කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට කටාර් රාජ්‍යයේ තීන්ත ගාන රැකියාවක් කළ විදෙස් ශ්‍රමිකයකුට, ශ්‍රී ලංකාවට ආවට පස්සේ තමන් කැමති ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් කිරීමට අවශ්‍ය උපකාර බැංකුව තුළින් ලබාදෙනවා. මේ ආකාරයට තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන විදෙස් ශ්‍රමිකයකුට කියන්න තියෙන්නේ වඩාත් නිවැරදි, කාර්යක්ෂම මුදල් ප්‍රේෂණ මාර්ගයකට අනුගත වෙන්න කියලයි. අපේ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රේෂණය 100%ක්ම නිවැරදි මෙන්ම කාර්යක්ෂමයි කියලා මම විශ්වාසයෙන් කියනවා.

විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ට සහනදායී විදේශ විනිමය අනුපාත යටතේ මුදල් ප්‍රේෂණ කිරීම පිළිබඳ පැහැදිලි කළොත්?
ඇත්තටම කියනවානම් මහ බැංකුවේ උපදෙස් අනුව ලියාපදිංචි වුණු ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු පද්ධතිය, මූල්‍ය සමාගම් මුදල් ප්‍රේෂණය කරන විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ට සහනදායී විදේශ විනිමය අනුපාත යටතේ මුදල් ප්‍රේෂණය කරනවා. අදාළ බැංකුව හෝ මුල්‍ය සමාගම තමන්ට ලබාදිය හැකි හොඳම අනුපාතයකට (Best Rate) මුදල් ප්‍රේෂණය කරනවා. විදෙස්ගතව සිටින පුද්ගලයා රුපියල් 10,000ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට එවනවා නම්, ඒ මුදලින් කිසිදු මුදලක් අඩු කර නොගෙන අදාළ පුද්ගලයාට ලබාදෙනවා. මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා දීප ව්‍යාප්ත වී තිබෙන බැංකු ශාඛා 85ක් අපේ බැංකුව සතුව තිබෙනවා. අපේ බැංකු ශාඛා ප්‍රමාණය වැඩි නිසා ඕනෑම දුෂ්කර පළාතක සිටින කෙනෙකුට වුණත් හැකි ඉක්මනින් විදෙස් මුදල් ලබාගන්න පුළුවන්.
විදේශගතව සිටින පුද්ගලයකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවට එවන ප්‍රේෂණ මුදල් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය අයදුම්පතක් තිබෙනවා. අවුරුදු 18ට වැඩි ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ අයඳුම්පත සම්පූර්ණ කරලා ප්‍රේෂණ මුදල් ලබාගන්න පුළුවන්. ඒ වාගේම මේ සඳහා 18ට වැඩි පුද්ලගලයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත, ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඒ වාගේම අදාළ බැංකුවේ ගිණුමක් විවෘත කර තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.
අවුරුදු 18ට අඩු කෙනෙකුට මුදල් ප්‍රේෂණය කරනවා නම් ඒ සඳහා භාරකරුවෙක් ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන. කැමති නම් මුදල් දාපු දිනයේදීම බැංකු කවුන්ටරයෙන් ලබාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ප්‍රේෂණ මුදල් ගිණුමට බැරවන ආකාරයට සකස් කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. මුදල් ප්‍රේෂණය සම්බන්ධයෙන් නොදන්නා කෙනෙකු ඉන්නවා නම් අපේ බැංකුවට ඇවිල්ලා අදාළ දැනුවත්වීම් සිදු කරගන්න පුළුවන්.

ඔබගේ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රේෂණ සම්බන්ධයෙන් කාර්ය මණ්ඩලය සකස් කර තිබෙන්නේ කොහොම ද?
අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු පද්ධතියට අප ඉහළම ඩිජිටල් තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා. ඒ වාගේම බැංකුවෙන් ලබාදෙන සේවාවන් ගැන අපේ සේවාදායකයන්ට නිවසේ සිටම අවශ්‍ය කරුණු කාරණා දැනගන්නට පුළුවන් වන විදිහට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපගේ සේවාවන් ප්‍රචලිත කරලා තිබෙනවා. ඒක අපේ සේවාදායකයන්ට ගොඩක් පහසුවක්. ෆෙස්බුක්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ආදී සමාජ ජාලා මාධ්‍යයන් ඔස්සේ සහ අපේ බැංකු වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ අප මුදල් ප්‍රේෂණය සම්බන්ධයෙන් විතරක් නෙමෙයි, අනෙකුත් දේවල් ගැනත් දැනුවත්වීම් සිදු කරනවා. ඒ දැනුවත්වීම් සඳහා අදාළ සේවක මණ්ඩලයක් යොදලා තියනවා.
අවශ්‍ය තොරතුරක් දැන ගන්නට 0776 610 610 අපගේ Hot Line දුරකථන අංකය අමතන්න පුළුවන්. එහි දී අපගේ නිලධාරියකු මඟින් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උතුරු-නැගෙනහිර ආවරණය වෙන විධියට අපගේ බැංකු ශාඛා ශ්‍රී ලංකාව පුරාම විහිදී තිබෙන නිසා මේ සේවා සියල්ලක්ම ඔබට පහසු, සුහදශීලි ලෙස ඉටුකරගන්න පුළුවන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *