March 2, 2024
තිරසාර ඉදිකිරීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම උදෙසා කොමර්ෂල් බැංකුව සහ හරිත ගොඩනැගිලි කවුන්සලය සංධිස්ථානගත ගිවිසුමකට පැමිණෙයි
පුවත්

තිරසාර ඉදිකිරීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම උදෙසා කොමර්ෂල් බැංකුව සහ හරිත ගොඩනැගිලි කවුන්සලය සංධිස්ථානගත ගිවිසුමකට පැමිණෙයි

Nov 25, 2023

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසර හිතකාමී ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට එක්ව කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය රාමුව සකස් කරමින් කොමර්ෂල් බැංකුව, හරිත ගොඩනැගිලි කවුන්සලය සමඟ සංධිස්ථානගත ගිවිසුමකට පැමිණ ඇත.

දෙපාර්ශවය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව කාබන්-උදාසීන හා පාරිසරික වශයෙන් තිරසාර වූ ආර්ථික සංවර්ධනයක් කරා ලඟා වීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරමින් බැංකුව මගින් සිදුකරන තිරසාර මූල්‍ය නිෂ්පාදන එළිදැකිවීම් හා සම්බන්ධ කටයුතු වලදී බැංකුව සහ කවුන්සලය සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටී.

සම්පත් කාර්යක්ෂමතාවය හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසර පද්ධති සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දෙන, චක්‍රීය ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය කරන, සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත යහපැවැත්ම සුරක්ෂිත කරමින් පරිසරය ශක්තිමත් වන හා සමාජ සංවර්ධනයට තුඩු දෙන තිරසාර මූල්‍යකරණ මූලධර්ම අනුගමනය කරන, ව්‍යාපෘති සඳහා මෙම මූල්‍ය නිෂ්පාදන සහාය වනු ඇති බව බැංකුව පවසයි.

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී එස්. ප්‍රභාගර් මහතා මේ පිළිබඳව මෙසේ අදහස් දැක්වීය: “පරිසර හිතකාමී ඉදිකිරීම් සඳහා වන ඕනෑම ප්‍රයත්නයක බලපෑම මැන බැලීමට නම් ඒ සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය හා සහතික කිරීම් අත්‍යවශ්‍ය වනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම ක්ෂේත්‍රය සඳහා සිටින ප්‍රමුඛතම අධිකාරිය හරිත ගොඩනැගිලි කවුන්සලය වන අතර අපගේ හරිත ණය වැඩසටහන් සඳහා ඔවුන් ලබා දෙන දායකත්වය අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට සැලකිය යුතු අගයක් එකතු කරනු ඇත.”

ගොඩනැගිලි, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, නිවාස හා මහල් නිවාස, ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් සහ තිරසාර නගර සඳහා සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා හරිත ගොඩනැගිලි කවුන්සලය මගින් වැඩිදියුණු කර ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද GREENSL ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පද්ධති, මෙම ගිවිසුම යටතේ කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් පිළිගන්නා අතර කවුන්සලයේ GREENSL සහතිකය ලබා ගන්නා ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලට බැංකුව විසින් ලබා දෙන විශේෂ පොලී අනුපාත හා අනෙකුත් ප්‍රතිලාභ ඇතුලත් විශේෂයෙන් සැලසුම් කරන ලද මූල්‍ය නිෂ්පාදන සඳහා අයදුම් කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන බවට බැංකුව එකඟ වී ඇත.

හරිත ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට අපේක්ෂා කරන බැංකු ගනුදෙනුකරුවන්ට සිය විශේෂඥ දැනුම ලබා දීමටත්, කවුන්සලයෙන් හරිත ගොඩනැගිලි සහතිකය ලබා ගැනීමට උනන්දුවක් දක්වන බැංකු ගනුදෙනුකරුවන්ට වට්ටම් ලබා දීමටත් කවුන්සලය එකඟ වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරයට කාබන් මුදාහැරීම 100% තුලනය කළ ප්‍රථම බැංකුව සහ ලෝකයේ හොඳම බැංකු 1000 අතරට පත්වු පළමු දේශීය බැංකුව වන කොමර්ෂල් බැංකුව මේ වනවිට දිවයින පුරා බැංකු ශාඛා 271 ක් සහ ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍ර 957 ක් ක්‍රියාත්මක කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු සහ මධ්‍යම පරිමාණයේ ව්‍යාපාර වලට විශාලතම ණය සම්පාදනය කරන්නා මෙන්ම දේශීය බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ඩිජිටල් නව්‍යකරණය සඳහා ප්‍රමුඛයෙකු වන කොමර්ෂල් බැංකුව බංග්ලාදේශය තුළ ශාඛා 20 ක් ද මියන්මාරයේ නේ පයිටව් හි, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍යන සමාගමක් මෙන්ම මාලදිවයින තුළ බහුතර කොටස් හිමිකාරීත්වයෙන් යුතු පළමු පෙළ බැංකුවකින් සමන්විත විදේශීය මෙහෙයුමක් පවත්වාගෙන යන ශ්‍රී ලංකාවේ එකම පුද්ගලික වාණිජ බැංකුව ද වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *